Technika

Dobře načepované pivo


Dobrým nápadem pÅ™ed zaÄátkem léta, je rozšířit technické zahradní vybavení, kterým je výÄepní zařízení. Protože vítaným osvěžením bÄ›hem rodinných oslav Äi přátelského posezení jsou vychlazené nápoje. Díky tomu, že jsou v souÄasné dobÄ› nabízená výÄepní zařízení pÅ™enosná, dobrou službu může poskytnout i sousedům. Pokud pozvete na oslavu narozenin do zahrady kamarády vaÅ¡ich dÄ›tí, je možné tímto způsobem chladit a Äepovat i limonádu. Která je v horkých dnech tím nejlepším osvěžením. Pro dospÄ›lé přátelé, které se chystáte pozvat na spoleÄnou grilovaÄku, urÄitÄ› ocení sklenici vychlazeného piva. StaÄí jenom koupit soudek oblíbené znaÄky a potÅ™ebné velikosti.

Zahradní posezení

Než se rozhodnete výÄepní zařízení zakoupit, urÄitÄ› je jedním z důležitých faktorů druh chlazení. Které bývají jak vodní, tak suchá. NejménÄ› oblíbeným je zařízení bez chlazení. Kdy je potÅ™eba umístit soudek piva buÄ do sklepních prostor. Anebo pro nÄ›ho vykopat jímku a uložit ho v ní. Rovněž tlakování se dÄ›lí podle systému – buÄ pomocí plynové bomby, pÅ™i kterém hrozí Äasté pÅ™esycení piva. Pomocí plynu se jako externí zdroj používá potravinářský oxid uhliÄitý, Biogon a dusík. Anebo se využije kompresor. Který má velký vliv na kvalitní Äepování. Výhodou je, že se spouÅ¡tí a vypíná sám díky automatickému systému. Které umožňuje bezpracnou obsluhu.

DobÅ™e naÄepované pivo

Velikost výÄepního zařízení je vždycky urÄována množstvím konzumentů, kteří se k posezení sejdou. Pro domácí úÄely je ideální volba toho, které má chladící výkon od 15 do 25 litrů za hodinu. Investice do vÄ›tšího by byla zbyteÄná. Doplňky, které jsou pÅ™i zahradním Äepování piva potÅ™ebné, bývají souÄástí balení. AÅ¥ už to je termostat, souÄástka, která reguluje teplotu nápojů. ÄŒi madlo, které slouží k pohodlnému pÅ™enášení zařízení. Vzduchové a pivní hadice, kterými se stlaÄuje vzduch a proudí nápoje. Odkapávací miska pomáhá udržet Äistotu, naražeÄ - spojuje soudek s Äepovacím zařízením a spojovací set je nezbytná souÄástka propojení. Který je vybírán podle poÄtu kohoutů.